About us

352

Finish projects

567

Khách hàng

400

Hợp đồng

30

Hoàn thành

is a Canadian company based in Vietnam supplying Architectural Aluminum building envelope products. Founded in 1992 C.N.D. Aluminium Glass Co., ltd. Has been providing custom glazing solutions for Institutional, Commercial, Residential and Industrial facilities. Our wide range of products, services have been developed and enhanced through consultation with owners, architects, spec-writers, engineers and contractors throughout the years. As a single source, full-line provider, C.D.N. Aluminium Glass Co., ltd. fulfills your complete project glazing needs from design to complete installation.

giới thiệu

C.N.D is a Canadian company based in Vietnam supplying Architectural Aluminum building envelope products. Founded in 1992 C.N.D. Aluminium Glass Co., ltd. Has been providing custom glazing solutions for Institutional, Commercial, Residential and Industrial facilities. Our wide range of products, services have been developed and enhanced through consultation with owners, architects, spec-writers, engineers and contractors throughout the years. As a single source, full-line provider, C.D.N. Aluminium Glass Co., ltd. fulfills your complete project glazing needs from design to complete installation.

Our technically knowledgeable team participates in the design and specification of glazing products to meet the vision of the architect and owner. CND products consistently meet or exceed the stringent testing standards demanded by today’s high performance building enveloper systems.

We offer full-service engineering expertise including preparation of shop drawings and structural calculations. Our end-to-end project management ensure that your budget, schedule and quality requirement are consistently met.

Today’s CND drives innovation with products and manufacturing capabilities that effectively respond to the evolving needs of the architectural and building community. CND has earned respect and recognition form this community for technical competences, responsiveness and integrity.

giới thiệu

01

Nhà cung cấp của chúng tôi

Những nhà cung cấp của chúng tôi đóng vai trò quan trọng. Cùng nhau chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với khách hàng, xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng.

02

Khách hàng của chúng tôi

Sự thành công của khách hàng và công ty của chúng tôi là sự phụ thuộc lẫn nhau. Thành tựu này đạt được là do sự mối quan hệ hợp tác dài lâu. Khách hàng của chúng tôi luôn muốn được cung cấp những sản phẩm chất lượng đúng hẹn với giá cả phải chăng. Chúng tôi hoàn thành trách nhiệm của mình bằng cách tiếp tục cung cấp những dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

03

Nhân viên của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng con người là yếu tố quan trọng nhất. Nên việc công nhận một cách minh bạch khả năng của nhân viên là một cách để nâng cao tinh thần làm việc của họ.

04

Thiết kế

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Certificate

Chứng chỉ

chat facebook 2
Call Now Button
(84) 8 3815 1845
Contact