Nhà máy Formosa Nhơn Trạch

Thông tin dự án

  • Vị tríNhơn Trạch, Đồng Nai
  • Chủ đầu tưCông ty TNHH Hưng nghiệp Formosa
  • Loại hình dự ánNhà máy sản xuất
  • Hạng mục sản xuất và thi côngVách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, ...
  • Thời gian thi côngNăm thực hiện: 26/11/2003
    Năm hoàn thành: 26/04/2004

Vị trí dự án

Dự án khác

Call Now Button
(84) 8 3815 1845