Nhà máy Esquel Garment Manufacturing

Thông tin dự án

  • Vị tríThuận An, Bình Dương
  • Chủ đầu tưCông ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (VN)
  • Loại hình dự ánNhà máy sản xuất
  • Hạng mục sản xuất và thi côngVách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, ...
  • Thời gian thi côngNăm thực hiện: 11/01/2001
    Năm hoàn thành: 28/06/2001

Vị trí dự án

Dự án khác

Call Now Button
(84) 8 3815 1845