Nhà máy công ty Korea United Pharm

Thông tin dự án

  • Vị tríThuận An, Bình Dương
  • Chủ đầu tưCông Ty Cổ Phần Korea United Pharm Int'l
  • Loại hình dự ánNhà máy sản xuất
  • Hạng mục sản xuất và thi côngVách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, ...
  • Thời gian thi côngNăm thực hiện: 22/07/2002
    Năm hoàn thành: 21/12/2002

Vị trí dự án

Dự án khác

Call Now Button
(84) 8 3815 1845