Nhà máy công ty CCH TOP

Thông tin dự án

  • Vị tríQuận 7, TP.HCM
  • Chủ đầu tưCÔNG TY TNHH CCH TOP (VIỆT NAM)
  • Loại hình dự ánNhà máy sản xuất
  • Hạng mục sản xuất và thi côngVách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, ...
  • Thời gian thi côngNăm thực hiện: 25/07/2003
    Năm hoàn thành: 15/09/2003

Vị trí dự án

Dự án khác

Call Now Button
(84) 8 3815 1845