Cửa trượt hệ D95

Cửa trượt hệ D95

1. Tính năng:

– Cửa gồm:
+ 2 ray trên để dẫn hướng
+ 2 ray dưới chứa cánh cửa có bánh xe để cánh có thể lùa về hướng cần lùa.

– Cửa vừa làm cửa sổ cũng có thể làm cửa đi

– Có thể làm từ 2 đến 4 cánh.

– Tránh được nguy cơ gió ưa đập mạnh.

– Khi đóng mở không ảnh hưởng đến diện tích sử dụng của căn phòng.

– Vệ sinh dễ dàng.

– Sơn tĩnh điện được nhiều màu và sơn giả gỗ.

– Kích thước được sản xuất theo thực tế.

– Cửa đồng bộ với ô cố định.

2. Vật liệu và cấu kiện:

– Thanh nhôm định hình độ dày 1.4mm – 2mm

– Có thể sử dụng các loại kính có độ dày từ 5mm – 12mm.

– Hàm lượng nhôm theo tiêu chuẩn quốc tế 6063T5, T6.

– Hệ phụ kiện kim khí đồng bộ với hệ nhôm.

– Khóa tay gạt thanh truyền.

Mô tả

Cửa trượt hệ D95

1. Tính năng:

– Cửa gồm:
+ 2 ray trên để dẫn hướng
+ 2 ray dưới chứa cánh cửa có bánh xe để cánh có thể lùa về hướng cần lùa.

– Cửa trượt hệ D95 vừa làm cửa sổ cũng có thể làm cửa đi

– Có thể làm từ 2 đến 4 cánh.

– Tránh được nguy cơ gió đưa đập mạnh.

– Khi đóng mở không ảnh hưởng đến diện tích sử dụng của căn phòng.

– Vệ sinh dễ dàng.

– Sơn tĩnh điện được nhiều màu và sơn giả gỗ.

– Kích thước được sản xuất theo thực tế.

– Cửa đồng bộ với ô cố định.

2. Vật liệu và cấu kiện:

– Thanh nhôm định hình độ dày 1.4mm – 2mm

– Có thể sử dụng các loại kính có độ dày từ 5mm – 12mm.

– Hàm lượng nhôm theo tiêu chuẩn quốc tế 6063T5, T6.

– Hệ phụ kiện kim khí đồng bộ với hệ nhôm.

– Khóa tay gạt thanh truyền.