Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Thông tin dự án

  • Vị tríDuyên Hải, Trà Vinh
  • Chủ đầu tưTập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
  • Loại hình dự ánNhà máy điện
  • Hạng mục sản xuất và thi côngVách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, ...
  • Thời gian thi côngNăm thực hiện: 28/09/2015
    Năm hoàn thành: 30/12/2016

Vị trí dự án

Dự án khác

Call Now Button
(84) 8 3815 1845