(Tiếng Việt) Khách sạn Bàn Cờ

Project information

  • Location(Tiếng Việt) 87 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Investor(Tiếng Việt) Công ty Thương mại Vật tư Quận 3
  • Project type(Tiếng Việt) Khách sạn
  • Scale(Tiếng Việt) 9 tầng
  • Production & Constraction Item(Tiếng Việt) Vách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, lan can kính,...
  • Construction time(Tiếng Việt) Năm hoàn thành: 1996

Project Location

(Tiếng Việt)

Other projects

Call Now Button