(Tiếng Việt) Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Project information

  • Location(Tiếng Việt) Đồi Long Thọ, Đường Mimoza, Phường 10, TP. Đà Lạt - Lâm Đồng
  • Investor(Tiếng Việt) Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ
  • Project type(Tiếng Việt) Bệnh viện
  • Production & Constraction Item(Tiếng Việt) Vách kính, cửa đi lùa, cửa đi mở quay, cửa sổ bật, vách tấm kính, ...
  • Construction time(Tiếng Việt) Năm hoàn thành: 2008

Project Location

(Tiếng Việt)

Other projects

Call Now Button